Házirend

 

 • A Fitneszterem egész évben folyamatosan (január 1-től december 31-ig üzemel).
 • Napi nyitvatartási rend: 06:00-23:00-ig.
 • A fitneszterem nyitvatartási idejét az igazgatóság indokolt esetben megváltoztathatja!

 

A FITNESZTEREM IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

 

 • A fitneszterem gépeit mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.
 • Az üzemeltető a fitneszterem üzemeltetése során a vonatkozó rendeletek előírásait köteles betartani.
 • A Chili Fitness 4 belső területein biztonsági kamerarendszer működik.
 • A fitneszteremben oktatási, edzői tevékenységet kizárólag a Chili Center Kft-vel szerződésben lévő oktatók, edzők végezhetnek. Magányszemélyek részére az oktatás és edzések tartása TILOS!
 • A fitneszterem vezetőjének és a fitneszterem dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a vendégek kulturált és szakszerű kiszolgálását.  Gondoskodjanak a balesetvédelmi, személyi, tulajdonvédelmi előírások érvényesítéséről.
 • Gondoskodni kell arról, hogy a biztonságos üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei, egészség -, munka- és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítva legyenek. Ennek érdekében az esetlegesen előálló veszélyforrásokat az üzem dolgozóinak soron kívül meg kell szüntetni vagy azok helyszínét a vendégek elől le kell zárni. A vészhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat, utasításokat a vendégek és az üzem dolgozói is kötelesek betartani.
 • A fitneszteremben csak érvényes belépővel, bérlettel lehet tartózkodni, amit a recepción kell érvényesíteni.
 • Az érvényes napijeggyel és bérlettel rendelkező vendégeink bérlettípusuktól függően a fitneszterem szolgáltatásait igénybe vehetik azok rendelkezésre állásának megfelelően.

  Ezek a következők:

 

  • Fitneszterem (kardió és erősítő rész)
  • Cross terem
  • Boksz sarok
  • Szauna
  • Aerobik terem

   Kivéve a recepción, illetve a honlapon megtalálható előre lefoglalt és feltűntetett terület. A foglalt területeket a vendégeink a lefoglalás idejére nem vehetik igénybe. A termek foglaltságáról vendégeik a honlapunkon illetve a Chili Fitness4 Facebook oldalán keresztül tájékozódhatnak.

 

 • A kizárólag csoportos foglalkozásra kiváltott bérletek és napijegyek nem jogosítják fel a vendégeinket az sem az óra előtt, sem az óra után a fitneszgépek használatára.
 • A fitnesz napijegyek és fitneszbérletek nem jogosítják a vendégeinket a csoportos órák látogatására.
 • Amennyiben a vendég mindkét edzéstípust igénybe kívánja venni úgy köteles mindkét tevékenységre külön belépőt vagy kombinált bérletet váltani.
 • A fitneszterem területén 6 éven aluli gyerek kizárólag kísérő felügyeletével, valamint 6-16 éves gyerek edzői vagy kísérői felügyelettel vehetik igénye a szolgáltatásokat. A gyermeket kísérő nagykorúnak külön jegyet kell váltania. (Kivételt képeznek a kifejezetten gyermekeknek tartott csoportos órákon felügyelő kísérők)
 • A Fitneszterem berendezési (beleértve az öltözőszekrény, szekrényszámot tartalmazó tábla, zuhanyzó, tükrök, gépek, szőnyegek stb.) felszerelési tárgyaiban szándékos vagy gondatlan magatartással okozott kárt a fitneszterem a kár okozójával megtérítteti.
 • A fitneszterem szolgáltatásait igénybevevő személyek (továbbiakban vendég) egészségének és testi épségének védelme érdekében a fitnesztermet nem látogathatja:

 

  • lázas, fertőző gyomor, légúti vagy bőrbetegségben szenvedő
  • görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedő
  • ittas
  • kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy

 

 • A fitneszteremben nyújtott szolgáltatásoknak, illetve a vendégek által látogatott helyiségeknek az üzemeltetés teljes időtartamában meg kell felelnie a népegészségügyi előírásoknak.

 

TILOS

 

 • az öltözőkben a folyosókon, a zuhanyzókban a szemetelés,
 • a fitneszterem területén (a folyosó kivételével) tilos utcai cipőben tartózkodni,
 • tilos nyitott cipőben vagy papucsban edzeni,
 • a fitneszterem teljes területén dohányozni,
 • az öltözőkben és a fitneszteremben étkezni (kivéve a kialakított várórészen),
 • a közerkölcsöt, közrendet sértő, a mások nyugalmát zavaró módon viselkedni,
 • a szaunában fürdőruha viselése kötelező,
 • a szaunákban kézmosóknál borotválkozni,
 • a szaunába cipővel bemenni,
 • záróra után idegen személynek vagy szolgálaton kívüli fitnesztermi dolgozónak a fitneszteremben engedély nélkül tartózkodni.

 

JEGYÁRUSÍTÁS, KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

 

 • Pénztár nyitás 06:00-kor
 • Pénztár zárás 23:00-kor
 • Bérlet, jegyvisszaváltás nincs (rendkívül indokolt esetben a létesítményvezetőnél lehet kezdeményezni az engedélyezést)
 • Bérleteink névre szólóak, így azok felhasználása csak azon személy számára lehetséges, akinek a nevére az adott bérlet szól. Más személy nem használhatja fel a névre szóló béreltet.
 • A lejárt bérleteket nem áll módunkban hosszabbítani, kérjük kedves vendégeinket, hogy a bérletük érvényességi időtartama alatt vegyék igénybe a szolgáltatásainkat.
 • A recepciónál lévő mobil hajszárítókat minden alkalommal sérülésmentesen vissza kell adni a recepciósoknak.
 • Amennyiben elveszítette a bérletet úgy a recepciós az új bérlet kiállításáért 1000 Ft-ot kérhet.
 • A Chili Fitness területén talált ruházati vagy egyéb értéktárgyakat a recepciósoknak kell leadni, ahol azt igazolt tulajdonosa átveheti.
 • A férfiak a női részleg öltözőibe a nők a férfi részleg öltözőibe nem léphetnek be.
 • A CHILI FITNESS FELELŐSSÉGE AZ ÖLTÖZŐSZEKRÉNYBEN ÉS ŐRIZETLENÜL HAGYOTT DOLGOKRA NEM TERJED KI.
 • Vendégeink részére a recepción ingyenes értékmegőrző található, amelyet a belépés érvényesítésekor igényelhetnek.
 • A létesítmény elhagyását követően reklamációnak helye nincsen!
 • A talált tárgyakat a Chili Fitness maximum 1 hétig őrizi, utána megsemmisítheti.

 

SZAUNA HASZNÁLAT

 

 • A szaunát az általános szaunázási szabályok szerint, mindenki csak és kizárólag saját felelősségre veheti igénybe!
 • A papucsot hagyjuk kint vagy a szauna előterében, de semmiképp ne üljünk papucsban a padra.
 • A szaunában nem illik leskelődni, a másikra kritikus megjegyzéseket tenni.
 • A szaunában tilos enni és inni.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

 

 • Aki a házirend bármely rendelkezését nem tartja be, vagy az abban foglalt tilalmakat megszegi és így megbotránkoztató magatartást tanúsít, anyagi kárt okoz, felszólítást követően a vezetőedző vagy megbízottja kivezetheti vagy hatósági közreműködéssel a Chili Fitness területéről kivezettetheti.
 • A Chili Fitness házirendjét megsértő személy a Chili Fitness területéről kitiltható.

 

Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig 6–23 óráig

 

Copyright © Chili Fitness 4 – Minden jog fenntartva!

Cím:

Telefon:

E-mail:

Honlap:

1214 Budapest, Kossuth L. u. 117. (Csepel)

+36 70 773 0505

chilifitness4csepel@gmail.com

chilifitness4.hu